Tractaments d’aigua

Aigua

L’aigua que fem servir en el nostre dia a dia, amb la qual ens dutxem, cuinem i, fins i tot, bevem, ha de ser de la millor qualitat; és per això que també oferim diversos serveis relacionats amb el seu tractament. Qualsevol tractament d’aigua té l’objectiu d’eliminar o reduir al màxim les partícules indesitjades de l’aigua. D’aquesta manera s’obtenen unes aigües adequades per l’ús que se n’hagi de fer, i precisament depenent del seu destí –i origen–, s’haurà de dur a terme un o altre procés.

Els tractaments més comuns són la potabilització i la depuració d’aigües residuals, perquè ambdós se centren en la seva adaptació al consum humà. Tot i així, és cada vegada més freqüent l’ús de descalcificadors per allargar la vida dels electrodomèstics, perquè la pell no quedi tan resseca i, en definitiva, perquè l’aigua que consumim sigui de més qualitat.

Per aconseguir estalvi i disminuir el consum d’aigua és comú el reaprofitament d’aigua no potable que, després de ser tractada, pot tornar a ser apta per al consum. Cal dir, però, que aquesta continuaria essent no potable –i, per tant, no apta per al consum humà– i es podria utilitzar en, per exemple, descàrregues de vàters, reg de jardins, etc. Aquesta pràctica permet preservar els recursos disponibles d’aigua, molt eficaç sobretot en èpoques de sequera.

Els propietaris de les instal·lacions de risc, normalment d’ús públic, com hotels o cases de colònies, han de realitzar activitats periòdiques de neteja, desinfecció i control de legionel·losi.

Envia

Los comentarios están cerrados